Sözlükte "istek" ne demek?

1. Bir şeye duyulan eğilim, arzu; istek ve niyet kavramı veren isteme kipi. türkçede bu kip eylem kök ya da gövdesine -e eki getirilerek kurulur.
2. Yerine getirilmesi (başkasından) istenilen şey, talep.
3. Belirli bir gereksinimi gidereceği düşünülen nesne ya da duruma karşı duyulan özlem, arzuistek

İstek kelimesinin ingilizcesi

n. will, desire, want, wish, request, claim, mind, adjuration, alacrity, appetite, aspiration, avidity, bent, demand, device, devoutness, disposition, earnestness, enthusiasm, Grace, hunger, instance, intentness, pleasure, propensity, readiness

--Reklam--